Patakaran sa Pagkapribado

Ganap na iginagalang ng aming kumpanya ang privacy ng mga customer nito. Upang mapanatili ang pagiging kompidensiyal ng lahat ng impormasyon na ibibigay mo sa amin mahigpit naming sinusunod ang sumusunod na Patakaran sa Privacy na nakabalangkas sa ibaba.

Sakop ng Application ng Patakaran sa Privacy

Para sa mga gumagamit ng site na magsumite ng impormasyon at iniwan ng server ang personal na makikilalang impormasyon.

Mga Nilalaman sa Koleksyon ng Impormasyon

Matapos mong isumite ang iyong order, kokolektahin ko ang iyong personal na makikilalang impormasyon, kabilang ang pangalan, email address, zip code, tatanggap na address, telepono at iba pa.

Ang aming kumpanya ay maaaring awtomatikong makatanggap at magtala ng mga detalye ng impormasyon na nilalaman sa log ng iyong browser o server, kasama ngunit hindi limitado sa iyong IP address, impormasyong nilalaman sa cookies ng aming kumpanya at mga tala ng mga web page na iyong binisita.

Proteksyon at Paggamit ng Impormasyon

Ang inilarawan sa itaas na impormasyon na nakolekta ng aming kumpanya ay gagamitin para sa:

 • Ang pagbibigay ng mga serbisyo sa produkto sa mga customer;
 • upang magbigay sa mga customer ng mga produkto, insentibo at pamamahagi ng mga serbisyo;
 • Ang pagbibigay ng iba pang mga serbisyo sa mga customer.

Ang impormasyong hawak ng aming kumpanya na nauugnay sa isang customer ay mananatiling kumpidensyal maliban sa mga sumusunod na pangyayari:

 • Sumasang-ayon ka na ibahagi ang impormasyon sa isang third party;
 • Ang produkto at mga serbisyong hiniling mo ay maaring mag-alok lamang sa pagsisiwalat ng iyong impormasyon;
 • Ang impormasyon ay angkop na isiniwalat ng aming kumpanya sa loob ng pinahintulutang saklaw nito ayon sa hinihiling ng batas, sa pag-order ng isang awtorisadong katawan o kung kinakailangan sa mga ligal na paglilitis;
 • Kung saan ang aming kumpanya ay hinihiling ng batas na ibunyag ang impormasyon sa isang third party sa mga pangyayari kung saan natuklasan ng aming kumpanya ang isang nilabag na mga tuntunin sa serbisyo o anumang iba pang mga regulasyon na nauugnay sa paggamit ng mga produkto at serbisyo ng aming kumpanya;
 • Para sa layunin ng pagpapanatili ng mga interes ng mga customer at publiko sa kaganapan ng emerhensiya;
 • Anumang iba pang mga pangyayari kung saan isinasaalang-alang ng aming kumpanya na kinakailangan upang mag-publish, sumulat o ibunyag ang impormasyon ng isang indibidwal.

Mga Pagbabago sa Patakaran sa Privacy

May karapatan ang aming kumpanya na baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado nito.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung nalaman mong ang iyong pribadong impormasyon ay hindi wastong isiniwalat o hindi na nais na tanggapin ang mga serbisyo ng kumpanya, o sa aming patakaran sa privacy ang anumang mga komento o mungkahi, mangyaring magpadala ng isang email sa aming kumpanya, magpapasa kami sa napapanahong paraan.

Mga Tuntunin at Kundisyon

 • Mga Tuntunin AT KONDISYON SA PAMAHALAAN- Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay kumakatawan sa pangwakas at kumpletong kasunduan ng mga partido at walang mga tuntunin o kundisyon sa anumang paraan na binago o binabago ang mga probisyon na nakasaad dito ay dapat na may bisa sa Aming Kumpanya maliban kung ginawa sa pamamagitan ng pagsulat at lagdaan at aprubahan ng isang opisyal o ibang awtoridad na tao sa Aming Kumpanya. Walang pagbabago ng anuman sa mga term na ito ang dapat mabago ng pagpapadala ng mga kalakal ng aming Kumpanya kasunod ng pagtanggap ng order ng pagbili ng mga Mamimili, kahilingan sa pagpapadala o mga katulad na form na naglalaman ng mga naka-print na tuntunin at kundisyon na karagdagan sa o salungat sa mga tuntunin dito Kung ang anumang termino, sugnay o probisyon ay idineklarang hindi wasto ng isang korte ng may kakayahang hurisdiksyon, ang naturang deklarasyon o paghawak ay hindi makakaapekto sa bisa ng anumang iba pang term, sugnay o probisyon na nakapaloob dito.
 • PAGTANGGAP NG MGA ORDERS - Ang lahat ng mga order ay napapailalim sa nakasulat na pagpapatunay ng presyo ng awtorisadong tauhan ng aming Kumpanya maliban kung itinalaga sa pagsulat upang maging matatag sa isang tinukoy na tagal ng panahon. Ang pagpapadala ng mga kalakal nang walang nakasulat na pagpapatunay ng presyo ay hindi binubuo ng pagtanggap sa presyong nakapaloob sa order.
 • SUBSTITUTION - Inilalaan ng aming kumpanya ang karapatan, nang walang paunang abiso, upang mapalitan ang isang kahaliling produkto na tulad ng uri, kalidad at pagpapaandar. Kung ang Mamimili ay hindi tatanggap ng kapalit, ang Mamimili ay dapat na partikular na ideklara na walang pagpapahintulot na pinapayagan kapag ang mamimili ay humiling ng isang quote, kung ang naturang kahilingan para sa quote ay ginawa, o, kung walang kahilingan para sa quote na ginawa, kapag naglalagay ng isang order sa Aming kompanya .
 • PRICE - Ang mga presyo na sinipi, kasama ang anumang singil sa transportasyon, ay may bisa sa loob ng 10 araw maliban kung itinalaga bilang matatag para sa isang tukoy na panahon alinsunod sa isang nakasulat na quote o nakasulat na pagtanggap ng benta na inisyu o napatunayan ng isang opisyal o iba pang mga awtorisadong tauhan ng Aming Kumpanya. Ang isang presyo na itinalaga bilang matatag para sa isang tukoy na panahon ay maaaring bawiin ng Aming Kumpanya kung ang pagbawi ay nakasulat at ipadala sa Mamimili bago ang oras ng isang nakasulat na pagtanggap sa presyo ay natanggap ng Aming Kumpanya. punto ng pagpapadala. Ang aming Kumpanya ay may karapatan na kanselahin ang mga order sa kaganapan na nagbebenta ng mga presyo na mas mababa kaysa sa mga presyo na naka-quote ay itinatag ng mga regulasyon ng gobyerno.
 • TRANSPORTATION - Maliban kung ibigay sa ibang paraan, gagamitin ng aming Kumpanya ang paghuhusga nito sa pagtukoy ng carrier at pagruruta. Sa alinmang kaso, ang aming Kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang pagkaantala o labis na singil sa transportasyon na nagreresulta mula sa pagpili nito.
 • PACKING - Maliban kung ibigay sa ibang paraan, ang aming Kumpanya ay susunod lamang sa pinakamababang pamantayan sa pag-iimpake para sa pamamaraan ng transportasyon na napili. Ang gastos ng lahat ng mga espesyal na pag-iimpake, paglo-load o pag-brace na hiniling ng Mamimili ay babayaran ng Mamimili. Lahat ng gastos sa pag-empake at pagpapadala para sa mga espesyal na kagamitan ng Mamimili ay babayaran ng Mamimili.
Pilipino
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Ελληνικά Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Dansk Norsk Pilipino