Fortrolighedspolitik

Vores virksomhed respekterer fuldt ud privatlivets fred for sine kunder. For at opretholde fortroligheden af alle de oplysninger, du giver os, overholder vi nøje følgende fortrolighedspolitik, der er beskrevet nedenfor.

Privatlivspolitik Anvendelsesområde

For webstedsbrugere at indsende oplysninger, og serveren efterlod de personligt identificerbare oplysninger.

Indsamling af oplysninger

Når du har afgivet din ordre, indsamler jeg dine personligt identificerbare oplysninger, herunder navn, e-mail-adresse, postnummer, modtageradresse, telefon og så videre.

Vores firma kan automatisk modtage og registrere informationsoplysninger indeholdt i din browsers eller servers log, inklusive men ikke begrænset til din IP-adresse, oplysninger indeholdt i vores firmacookies og optegnelser over websider, du har besøgt.

Beskyttelse og brug af information

Ovenstående oplysninger indsamlet af vores firma vil blive brugt til:

 • Levering af produkttjenester til kunder
 • at give kunderne produkter, incitamenter og distributionstjenester
 • Levering af andre tjenester til kunder.

Oplysninger, som vores firma besidder om en kunde, holdes fortrolige med undtagelse af følgende omstændigheder:

 • Du accepterer at dele oplysningerne med en tredjepart;
 • Produktet og de tjenester, du anmodede om, kan kun tilbydes med videregivelse af dine oplysninger;
 • Oplysningerne videregives hensigtsmæssigt af vores firma inden for dets autoriserede anvendelsesområde som krævet i loven, efter bestilling af et autoriseret organ eller som krævet i retssager
 • Hvor vores virksomhed ifølge loven er forpligtet til at videregive oplysninger til en tredjepart under omstændigheder, hvor vores firma opdager en overtrådt servicevilkår eller andre regler vedrørende brugen af vores virksomheds produkter og tjenester;
 • Med det formål at opretholde kundernes og offentlighedens interesser i tilfælde af en nødsituation;
 • Alle andre omstændigheder, hvor vores virksomhed finder det nødvendigt at offentliggøre, kompilere eller videregive en persons oplysninger.

Revisioner af fortrolighedspolitik

Vores firma forbeholder sig retten til at revidere sin fortrolighedspolitik.

Kontakt os

Hvis du finder ud af, at dine private oplysninger forkert afsløres eller ikke længere ønsker at acceptere virksomhedens tjenester, eller til vores fortrolighedspolitik eventuelle kommentarer eller forslag, bedes du sende en e-mail til vores firma, vi gør det rettidigt.

Vilkår og Betingelser

 • VILKÅR OG BETINGELSER FOR GOVERN- Disse vilkår og betingelser repræsenterer parternes endelige og fuldstændige samtykke, og ingen vilkår eller betingelser, der på nogen måde ændrer eller ændrer bestemmelserne heri, er bindende for vores firma, medmindre det er skriftligt og underskrevet og godkendt af en officer eller anden autoriseret person hos vores firma. Ingen ændring af nogen af disse vilkår kan ændres ved vores virksomheds forsendelse af varer efter modtagelse af købers indkøbsordre, forsendelsesanmodning eller lignende formularer, der indeholder trykte vilkår og betingelser ud over eller i konflikt med vilkårene heri. Hvis et vilkår, en klausul eller en bestemmelse erklæres for ugyldig af en domstol med kompetent jurisdiktion, påvirker en sådan erklæring eller besiddelse ikke gyldigheden af andre udtryk, klausuler eller bestemmelser heri.
 • ACCEPT AF ORDRE - Alle ordrer er underlagt skriftlig prisverifikation af autoriseret vores virksomheds personale, medmindre det er skriftligt udpeget til at være fast i en bestemt periode. Forsendelse af varer uden skriftlig prisverifikation udgør ikke accept af prisen indeholdt i ordren.
 • UDSKIFTNING - Vores virksomhed forbeholder sig ret uden forudgående underretning at erstatte et alternativt produkt af samme art, kvalitet og funktion. Hvis Køber ikke accepterer en erstatning, skal Køberen specifikt erklære, at ingen erstatning er tilladt, når køberen anmoder om et tilbud, hvis en sådan anmodning om tilbud er fremsat, eller, hvis der ikke blev fremsat nogen anmodning om tilbud, når han afgav en ordre hos Vores firma .
 • PRIS - De angivne priser, inklusive eventuelle transportafgifter, er gyldige i 10 dage, medmindre de er angivet som firma i en bestemt periode i henhold til et skriftligt tilbud eller en skriftlig salgsaccept udstedt eller verificeret af en officer eller andet autoriseret personale i vores firma. En pris, der er angivet som firma i en bestemt periode, kan tilbagekaldes af vores firma, hvis tilbagekaldelsen er skriftlig og sendes til køberen inden det tidspunkt, hvor vores virksomhed modtager en skriftlig accept af prisen. forsendelsessted. Vores firma forbeholder sig retten til at annullere ordrer i tilfælde af, at salgspriser, der er lavere end de angivne priser, er fastsat ved myndighedernes regler.
 • TRANSPORT - Medmindre andet er bestemt, skal vores firma bruge sin vurdering til at bestemme luftfartsselskab og ruting. I begge tilfælde er vores firma ikke ansvarlig for forsinkelser eller uforholdsmæssigt store transportomkostninger som følge af dets valg.
 • PAKNING - Medmindre andet er angivet, vil vores firma kun overholde sine minimale pakkestandarder for den valgte transportmetode. Omkostningerne ved al særlig pakning, læsning eller afstivning, som Køber anmoder om, betales af Køber. Alle omkostninger ved pakning og forsendelse til købers specielle udstyr betales af køberen.
Dansk
English Español Português do Brasil Русский Français Deutsch 日本語 한국어 العربية Italiano Nederlands Ελληνικά Svenska Polski ไทย Türkçe हिन्दी Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tiếng Việt 简体中文 বাংলা فارسی Pilipino اردو Українська Čeština Беларуская мова Kiswahili Norsk Dansk